Klubben

Några korta axplock genom åren:

Föreningen började tidigt fundera på att bygga sin egen båtramp. Arbetet påbörjades 1989 och utbyggnaden har sedan skett i etapper över en längre period. I dag uppfyller den säkert alla tänkbara krav.

Vattennivån i Stråken har tidvis ställt till en del förtret för oss som båtägare & friluftsfolk. Det kan vara en nivåskillnad på över en meter över en båtsäsong. Trots detta har vår stora båtbrygga klarat av alla påfrestningar.

Säkert är vi många i SBHF som minns Bror Wickström, Wicke kallad – saknad bl.a. för sitt engagerade arbete att hålla båthamn i fint skick. Han lade egentligen grunden till hur hamnen ser ut i dag genom sitt idoga röjningsarbete av träd, buskar, bråte etc.

Många av oss har sett hur förvandlingen av Stråken gått från en ganska fridfull sjö med glest mellan båtarna i slutet på 80-talet till dagens myller av småbåtar, kanoter, vattenskidåkare och t.o.m. ångbåtar. Onekligen har Stråken blivit populär bland fritidsfolket.

Skadegörelse och stölder har tyvärr blivit en allt vanligare företeelse vid vår båthamn. Vi har fått möta detta hot med att medlemmarna göra en del egna bevakningsinsatser. Samtidigt har vi under ett antal år anlitat Securitas för att ytterligare säkra bevakningen av hamnen.

En vägbom som sattes upp 1993-94 på nedfarten till båthamnen har också förhindrat en del oönskade besök under nattetid.

Under sommaren 1997 satsade vi på att montera ett 20-tal nya Y-bommar som vi upphandlat till självkostnadspris. En satsning som uppskattades av de som hade lite större båtar att förtöja vid bryggan.

År 2002 byggde föreningen två nya Friggebodar – en som kombinerat förråd & toalett och den andra som övernattningsstuga. Vårt tidigare fint rödmålade förråd och toalett föll offer för ett pyromandåd under sensommaren 2001.

Under 2004 tvingades vi byta ut både lås och nycklar till vägbommen pga. att en del nycklar troligtvis kommit i ”orätta händer”. En kostsam historia för alla oss medlemmar.

Stormen Gudrun 2004 höll nästan på att knäcka vår övernattningsstuga. En större gran föll så illa att stugan lyfte något från sina plintar. Turligt nog uppstod inga större skador på huset.

År 2007 firade klubben 20-årsjubileum.

År 2008 byttes samtliga bojar och kedjor.

Trots stölder och andra motgångar så finns det ljuspunkter då föreningen har lyckats med att vidmakthålla och utveckla båthamnen till en liten fin oas vid Stråkens strand. Till glädje för både medlemmar och andra besökare.

Otaliga är säkert de minnen vi alla bär på av sköna sommardagar med båtturer på den långa och vackra sjön Stråken. Låt oss hoppas att vi alla får en riktigt skön och härlig Båt-Sommar.

Anders Ericson
F.d. medlem sedan starten av SBHF