Kontakt

Vill du kontakta oss går det bra att skicka ett mail till kontakt@sbhf.org

Ordförande
Rickard Zetterberg
Mobil 070 3917617

Vice ordförande
Jörgen Hedlund

Sekreterare
Stefan Jahnstedt

Kassör
Fredrik Sölscher

Ledmot
Harry Hultman

Suppleanter
Seppo Kärkkäinen
Ann-Christine Andersson