Arkiv

Årsmöte 2019
Vid årsmötet rekommenderades pris för båtplats 6 000 kr och för Y-bom 2 500 kr.

Årsavgiften fastställdes till 500 kr inklusive bevakning och ska inbetalas senast maj månads utgång. BG 5502-0507.

Glöm inte skriva namn och båtplatsnummer.

Information vid försäljning av båtplats
Medlemsavgift ska ingå vid försäljning.

Förändringar i medlemskap meddelas sekreterare Stefan Jahnstedt på mobil 070-2761215 eller kassör Fredrik Sölscher på tel. 0732-154328. Förändringar i nyckelinnehav meddelas kassör Fredrik Sölscher på tel. 0732-154328,
Styrelsen förmedlar köpare/säljare utan att i övrigt medverka i affärsuppgörelsen.

Stadgar
Föreningens stadgar kan erhållas av ordföranden.