Välkommen

Välkommen till Stråkens Båthamnsförening
SBHF som förening föddes i mars 1987. Upprinnelsen var att markägaren till Ryfors Nedre Bruk, Mullsjö kommun samt brandmyndighet ville få till en mer organiserad båtförtöjning i Stråken invid Falkalandet.
Mullsjö Kommun stöttade föreningen i starten på olika sätt bl.a. med ett välkommet investeringsbidrag. Vidare bidrog man till att kontakter med myndigheter och markägare underlättades.
Medlemsantal 1988 – byggåret för båthamnen – började optimistiskt med 39 båtägare. De som nu var medlemmar i SBHF var nu alla delägare i den vackert belägna småbåtshamnen. Inom en period på 5-6 år så hade förening en fullt utbyggd hamn med plats för maximalt 63 småbåtar.