Köp/Sälj

Här kan du annonsera avseende köp eller försäljning av båtar, båtplatser och båttillbehör.

På grund av otillåtna annonser har nedanstående införts. Vill du ha annons införd kontakta någon i styrelsen. Se rubrik kontakt. Glöm inte meddela någon i styrelsen vid försäljning av båtplats eller ny ägare.
Annonser tas bort efter ett år om inget annat meddelas.

OBS: Nyckel till bommen ska kvitteras av den nya medlemmen och kvittensen ska sändas till kassören.

Köpes:
Önskar köpa båtplats.
Niklas Hamretz
tel: 0769457755

Önskar köpa eller hyra båtplats.
Rikard Karlsson
tel: 070-350 04 38

Önskar köpa eller hyra båtplats.
Matilda Karlsson / Alexander Sagen
tel: 073-043 64 00
E-post: Matilda_karlsson_@hotmail.com

Önskar köpa eller hyra båtplats.
Jan Johansen
tel: 070-897 80 41
E-post: jan.privat.johansen@gmail.com

Önskar köpa eller hyra båtplats.
Daniel Thörnqvist
tel: 0705-23 23 87

Önskar köpa båtplats.
Martin Grönhage / Arvid Wibring Lindqvist
Tel: 0762384655 / 0725292536
E-post: martin.gronhage@hotmail.com

Önskar köpa eller hyra båtplats, även kortare tid.
Micael Danielsson Sandhem tel: 070 34 26 294

Jonas Modin önskar hyra/ köpa båtplats 2023.
tel: 070 7258525

Önskar hyra eller köpa båtplats.
Anders Kjellberg, tel 070 757 50 75