Arkiv

Årsmöte 2019
Vid årsmötet rekommenderades pris för båtplats 6 000 kr och för Y-bom 2 500 kr.

Årsavgiften fastställdes till 500 kr inklusive bevakning och ska inbetalas senast maj månads utgång. BG 5502-0507.

Glöm inte skriva namn och båtplatsnummer.

Information vid försäljning av båtplats
Medlemsavgift ska ingå vid försäljning.

Förändringar i medlemskap meddelas sekreterare Rickard Zetterberg på mobil. 070 3917617 eller kassör Rickard Berg på tel. 0392 31816. Förändringar i nyckelinnehav meddelas kassör Rickard Berg på tel. 0738 483076.
Styrelsen förmedlar köpare/säljare utan att i övrigt medverka i affärsuppgörelsen.

Stadgar
Föreningens stadgar kan erhållas av ordföranden.