Kontakt

Ordförande
Rickard Zetterberg
Mobil 070 3917617
Forellstigen 3, 565 32 Mullsjö

Vice ordförande
Willy Elvin
Mobil 0709 804416
0392 31647
Algatan 5, 56533 Mullsjö

Sekreterare
Stefan Jahnstedt
Mobil —

Kassör
Fredrik Sölscher