Köp/Sälj

Här kan du annonsera avseende köp eller försäljning av båtar, båtplatser och båttillbehör.

På grund av otillåtna annonser har nedanstående införts. Vill du ha annons införd kontakta någon i styrelsen. Se rubrik kontakt. Glöm inte meddela någon i styrelsen vid försäljning av båtplats eller ny ägare.
Annonser tas bort efter ett år om inget annat meddelas.

OBS: Nyckel till bommen ska kvitteras av den nya medlemmen och kvittensen ska sändas till kassören. Rekommenderade priser för båtplats se flik Arkiv\årsmöte 2019

Köpes:
Önskar köpa båtplats.
Niklas Hamretz
tel: 0769457755

Köpes/hyres:
Önskar köpa eller hyra båtplats.
Rikard Karlsson
tel: 070-350 04 38