Köp/Sälj

Här kan du annonsera avseende köp eller försäljning av båtar, båtplatser och båttillbehör.

På grund av otillåtna annonser har nedanstående införts. Vill du ha annons införd kontakta någon i styrelsen. Se rubrik kontakt. Glöm inte meddela någon i styrelsen vid försäljning av båtplats eller ny ägare.
Annonser tas bort efter ett år om inget annat meddelas.

OBS: Nyckel till bommen ska kvitteras av den nya medlemmen och kvittensen ska sändas till kassören. Rekommenderade priser för båtplats se flik Arkiv\årsmöte 2019

Båtplats

Hyra/köpes: 2020-03-18
Önskar att hyra eller köpa en båtplats.
Kontakt:
Allan Brengesjö, 073-679 75 14

Hyra/köpes: 2020-05-22
Önskar att hyra eller köpa en båtplats.
Kontakt:
Håkan Andersson
070-2624203
hakanandersson1019@gmail.com

Hyra/köpa båtplats: 2020-06-24
Önskar att hyra eller köpa en båtplats.
Kontakt:
Henrik Nilsson
0725-663812