Köp/Sälj

Här kan du annonsera avseende köp eller försäljning av båtar, båtplatser och båttillbehör.

På grund av otillåtna annonser har nedanstående införts. Vill du ha annons införd kontakta någon i styrelsen. Se rubrik kontakt. Glöm inte meddela någon i styrelsen vid försäljning av båtplats eller ny ägare.
Annonser tas bort efter ett år om inget annat meddelas.

OBS: Nyckel till bommen ska kvitteras av den nya medlemmen och kvittensen ska sändas till kassören. Rekommenderade priser för båtplats se flik Arkiv\årsmöte 2017

Båtplats

Bytes/köpes: 2019-04-19
Önskar byta eller köpa båtplats på utsidan. Båtplats nr.7 finns för byte.
Kontakt:
Tommy Öberg, tommyroberg@gmail.com, 070-5830273 eller 08-6431726