Höststädning 22 oktober

Höststädning och upptagning av Y-bommar lördagen den 22 oktober kl. 10,00.
Medlemmar med båtar liggande med Y-bom bör se till att ta upp dem innan höststädningen.
Varje båtplatsmedlem med Y-bom ansvarar för sina bommar.
Vi kommer som vanligt att grilla korv.
Styrelsen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.