Välkommen

Välkommen till Stråkens Båthamnsförening
SBHF som förening föddes i mars 1987. Upprinnelsen var att markägaren till Ryfors Nedre Bruk, Mullsjö kommun samt brandmyndighet ville få till en mer organiserad båtförtöjning i Stråken invid Falkalandet.
Mullsjö Kommun stöttade föreningen i starten på olika sätt bl.a. med ett välkommet investeringsbidrag. Vidare bidrog man till att kontakter med myndigheter och markägare underlättades.
Medlemsantal 1988 – byggÃ¥ret för bÃ¥thamnen – började optimistiskt med 39 bÃ¥tägare. De som nu var medlemmar i SBHF var nu alla delägare i den vackert belägna smÃ¥bÃ¥tshamnen. Inom en period pÃ¥ 5-6 Ã¥r sÃ¥ hade förening en fullt utbyggd hamn med plats för maximalt 63 smÃ¥bÃ¥tar.
I dag år 2017 är vi totalt 69 medlemmar.